Cudze chwalicie, swego nie znacie. By choć w części zadać temu kłam, ruszam na podbój Łódzkiego. Już teraz, w zimę, pieszo i przez las. A wbrew pozorom jest gdzie chodzić. Łódzkie to bowiem kraina 7 parków krajobrazowych, które dziś Wam pokrótce przybliżę.

Siedem – dużo to, czy mało? Nie mnie rozstrzygać, bo też niekonieczne chodzi ilość chodzi, ale raczej o jakość. Na razie znam ją z map i przewodników, gdyż dopiero zacznę przez parki wędrować, ale – po wstępnym przejrzeniu materiałów czuję, że warto wyruszyć w drogę.

Jakie parki krajobrazowe są w Łódzkiem?

Jak wspomniałam, jest ich 7 i są to:

  • Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich – myślę, że łodzianom najbardziej znany, gdyż będąc najbliżej położonym od miasta, jest miejscem licznych wypraw rowerowych;
  • Bolimowski Park Krajobrazowy;
  • Spalski Park Krajobrazowy;
  • Sulejowski Park Krajobrazowy;
  • Przedborski Park Krajobrazowy;
  • Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki;
  • Załęczański Park Krajobrazowy – do tego parku wybieram się już za 3 dni dni, czyli w najbliższą sobotę, i  właśnie od niego zaczynam eksplorację parków krajobrazowych w Łódzkiem.

Obszar wszystkich parków krajobrazowych znajdujących się w granicach woj. łódzkiego obejmuje (wraz z otulinami) powierzchnię ok. 175 tysięcy ha. Jak to sobie wyobrazić?

Przyjmując, że boisko do piłki nożnej (sorry, kobiety, wybrałam wersję dla mężczyzn) ma powierzchnię ok. 0,75 ha, to na obszarze wszystkich parków krajobrazowych w Łódzkiem można by umieścić – uwaga! – aż 233 tysiące takich boisk. O matko, chyba też trudno to sobie wyobrazić, w każdym razie miejsca jest dużo, więc jest gdzie chodzić, mimo że w stosunku do powierzchni województwa parki stanowią zaledwie 10 proc.

Ale czy jest po co po nich chodzić?

Tak! Albowiem w granicach parków znajdują się liczne obszary o szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej, liczne gatunki zwierząt i roślin tworzących różnorodność biologiczną oraz miejsca związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi.

Jak pisze H. Andrzejewski i K. Krakowska w publikacji „Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Informator przyrodniczo-turystyczny„, te walory to m.in.:

odcinek doliny rzeki Pilicy między przedborzem a Sulejowem, dolina Rawki, wyżynne krajobrazy na przedborskim przedpolu Gór Świętokrzyskich oraz w rejonie Załęczańskiego łuku Warty, najlepiej zachowane lasy, zwłaszcza kompleksy stanowiące pozostałość Puszczy Pilickiej oraz charakterystyczna strefa krawędziowa Wzniesień Łódzkich – naturalne muzeum geomorfologicznych form polodowcowych.Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Informator przyrodniczo-turystyczny, H. Andrzejewski, K. Krakowska

Jeśli chcesz poczytać więcej na temat parków krajobrazowych w Łódzkiem, przejrzeć mapki z zaznaczonymi na nich szlakami i rezerwatami, popodziwiać piękne zdjęcia, możesz zajrzeć do wspominanego Informatora, który jest wydany także w wersji elektronicznej.

Łódzkie: kraina 7 parków krajobrazowychLink do niego podaję obok, wystarczy, że naciśniesz na fotkę i możesz pobrać wersję pdf.

Jest co prawda z 2016 r. (ja mam wersję papierową z 2019), ale jak na początek wystarczy, by się zorientować, ile piękna i dobra mamy tuż pod nosem.

Informator wydany został przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, link do strony jest tu: Parki Łódzkie. 

Jeśli jednak nie masz teraz czasu, by się zagłębiać i studiować informator (jest wielkości zeszytu szkolnego, czyli format A5, i liczy 86 stron) – przeczytaj tekst poniżej.

Przybliżę Ci w nim w kilku zdaniach każdy z parków. Na razie będą to krótkie wzmianki, gdyż do każdego z parków w swoich tekstach jeszcze wrócę – wtedy, gdy wrócę z wędrówki po nich, by pisać już o tym, co sama widziałam. Na razie opieram się na Informatorze.

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich

Położony jest na północny wschód od Łodzi – miedzy nią, Brzezinami i Strykowem. Zajmuje 11,6 tys. ha plus 3 tys. ha otuliny. Park ten powstał w 1996 roku.

Jego atrakcyjność krajobrazowa wynika m.in. z pofałdowania terenu, będącego pozostałością polodowcową – najwyższy punkt Parku znajduje się w pobliżu miejscowości Dąbrowa (tzw. wzgórze „Radary”) i leży na wysokości 284 m n.p.m.

W szczytowej części Wzniesień Łódzkich przebiega także dział wodny rozdzielający zespół dopływów Odry i Wisły, co daje liczne, głęboko wcięte dolinki rzeczne.

Szczególne walory posiadają także występujące tu naturalne źródła, np. źródła Kamionki na skraju Lasu Janinowskiego, które zachowały wysoki stopień czystości wody.

Oczywiście, chodząc po Parku, warto zajrzeć na obszary objęte szczególną ochroną, czyli tzw. rezerwaty przyrody. Są tu trzy: rezerwat przyrody Las Łagiewnicki, rezerwat przyrody Struga Dobieszkowska i rezerwat przyrody Parowy Janinowskie.

Przez teren parku biegną też szlaki turystyczne: pieszy (szlak zielony o długości 63 km), rowerowy (czarny szlak o długości 74 km) i, co ciekawe – konny (będący częścią Łódzkiego Szlaku Konnego – najdłuższego szklaku konnego w Europie, gdyż liczącego aż 2 tys. km).

Przydatne linki: Mapa Parku, Szlaki Turystyczne, Baza Turystyczna.

Bolimowski Park Krajobrazowy

Leży pomiędzy Łodzią a Warszawą mniej więcej w połowie drogi. Zajmuje 23,6 tys. ha plus 3,1 tys. ha otuliny. Park ten powstał w 1986 roku i składa się z dwóch głównych elementów.

Są to: kompleks leśny zwany Puszczą Bolimowską (pozostałość po prastarych puszczach: Bolemowskiej, Jaktorowskiej, Korabiowskiej, Miedniewskiej i Wiskickiej) oraz rzeka Rawka wraz z dopływami: Chojnatką, Rokitą, Korabiewką i Grabinką.

Ponad 60 proc. powierzchni Parku zajmują lasy, a w celu ochrony najcenniejszych siedlisk fauny i flory, utworzono 5 rezerwatów przyrody, w tym: 3 leśne: ” Kopanicha”, „Ruda – Chlebacz” i „Puszcza Mariańska”, jeden wodno-krajobrazowy rezerwat „Rawka” oraz jeden łąkowo-torfowiskowy „Polana Siwica”.

Przepływająca przez Park Rzeka Rawka, to jedna z niewielu rzek w Polsce, która zachowała prawie w całości swój naturalny charakter.

W Bolimowskim Parku Krajobrazowym można uprawiać różne formy turystyki. Wyznaczone są liczne szlaki i ścieżki edukacyjne: piesze, konne, rowerowe. Są one odpowiednie także dla osób starszych i rodzin z małymi dziećmi.

Więcej o Bolimowski Parku Krajobrazowym możesz także przeczytać tutaj: Bolimowski Park Krajobrazowy.

Przydatne linki: Mapa Parku, Szlaki Turystyczne, Propozycje tras wycieczkowych.

Spalski Park Krajobrazowy

Park obejmuje obszar o powierzchni 13 tys. ha, a jego otuliny odpowiednio: wewnętrzna – 1 544 ha oraz zewnętrzna 22 590 ha. Łączna powierzchnia otulin obejmuje 24 tys. ha.

Spalski Park Krajobrazowy położony jest w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego, na styku dwóch powiatów: opoczyńskiego i tomaszowskiego oraz gmin: Tomaszów Mazowiecki, Inowłódz, Lubochnia, Opoczno, Poświętne, Rzeczyca oraz miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Utworzony został w 1995 roku jako trzeci park krajobrazowy na terenie byłego woj. piotrkowskiego, wchodzący wraz z Sulejowskim Parkiem Krajobrazowym i Przedborskim Parkiem Krajobrazowym do Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.

Obszar Spalskiego Parku Krajobrazowego należy do terenów najatrakcyjniejszych pod względem rekreacji i turystyki w obecnym województwie łódzkim. Jest on atrakcyjny zarówno pod względem walorów przyrodniczych (fragmenty starej Puszczy Pilickiej, dolina rzeki Pilicy, rezerwaty przyrody, chronione gatunki fauny i flory, ośrodek hodowli żubrów, parki zabytkowe i pomniki przyrody), jak i walorów dziedzictwa kulturowegoSpalski Park Krajobrazowy
Przydatne linki: Mapa Parku, Szlaki Turystyczne, Dziedzictwo kulturowe.

Sulejowski Park Krajobrazowy

Powstał w 1994 roku i wraz z Przedborskim i Spalskim Parkiem należy do Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Powierzchnia Sulejowskiego Parku wynosi 17 tys. ha, a otulina 36 tys. ha. W skład parku wchodzi Jezioro Sulejowskie o powierzchni 1,9 tys. ha.

Park obejmuje jeden z najcenniejszych fragmentów dorzecza Pilicy w jej środkowym odcinku od okolic Bąkowej Góry po okolice Tomaszowa Mazowieckiego, charakteryzujący się licznymi, naturalnymi i malowniczymi meandrami.

Pozornie nizinne tereny poprzecinane są dolinami i wąwozami, przez co nabierają charakteru pagórkowatego, odsłaniający widoki na okoliczne tereny. Na krajobraz Spalskiego Parku Krajobrazowego składają się również wartości kulturowe.

Wody Pilicy stanowiły niegdyś zaczątek pierwszych osiedli ludzkich. W ich sąsiedztwie rozwijała się kultura, która na przestrzeni wieków pozostawiła po sobie ślady w krajobrazie t.j. ruiny zamków, stare kościółki, cmentarzyki. Tradycje i zwyczajach środkowego Nadpilicza są nadal pielęgnowane i przekazywane z pokolenia na pokolenia.Sulejowski Park Krajobrazowy

Symbolem parku jest wieża Opacka klasztoru Cystersów w Sulejowie.

Przydatne linki: Mapa Parku, Szlaki Turystyczne, Dziedzictwo kulturowe.

Przedborski Park Krajobrazowy

Powstał w 1986 roku i należy do tzw. Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Powierzchnia Przedborskiego  Parku wynosi 16,5 tys. ha, a otulina 18,4 tys. ha.

Park odznacza się dużą zmiennością rzeźby terenu oraz środowiska przyrodniczego: gleb, wód podziemnych i powierzchniowych, mikroklimatu, szaty roślinnej i świata zwierzęcego. W wyniku tego występuje tu malowniczy krajobraz z pięknymi punktami widokowymi.

Na terenie parku i jego otuliny, w miejscach gdzie zachowały się unikatowe fragmenty krajobrazu i występuje obfitość gatunkowa flory i fauny, utworzono 6 rezerwatów przyrody.

Są to: leśny „Bukowa Góra” chroniący stary naturalny las bukowy, stepowy „Murawy Dobromierskie”, leśny „Oleszno”, torfowiskowy „Piskorzeniec”, leśny „Czarna Rózga” i leśny „Ewelinów”.

Warto wspomnieć, że Przedborski Park Krajobrazowy – poza walorami przyrodniczymi – ma także cenne walory kulturowe. Występują tu liczne zabytki sakralne, dawne dwory, zagrody o unikalnej, tradycyjnej formie ze starymi drzewami, budyneczki suszarni tytoniu wznoszone z kamienia i cegły, a także liczne krzyże przydrożne i kapliczki.

Przydatne linki: Mapa Parku, Szlaki Turystyczne, Dziedzictwo kulturowe.

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki

Położony jest w zachodniej części woj. łódzkiego. Powierzchnia parku wynosi 25,3 tys. ha. Park ten powstał 1989 roku w celu ochrony pięknego krajobrazu naturalnych dolin rzecznych Warty, Widawki,Grabi, Nacieczy i Oleśnicy.

Meandrujące rzeki, liczne starorzecza, obszary wydmowe i torfowiska to kolejne, cenne przyrodniczo i krajobrazowo obszary parku. Wyjątkowe pod tym względem są okolice Szynkielowa, gdzie rozległe torfowisko bezpośrednio sąsiaduje z wydmą śródlądową.

Wysoką wartością przyrodniczą wyróżniają się również torfowiska w dolinie Niecieczy oraz ukryte wśród torfowisk ujście Oleśnicy do Warty pod Szynkielowem.

Wszystkie partie dolin charakteryzują się mozaikowością pokrycia: łąki przeplatają się z roślinnością nadrzeczną, wokół starorzeczy i torfowisk chłopskie lasy wcinają się nieregularnie w pola uprawne.

Ciekawa pod względem jest obudowa biologiczna rzek i strumieni, stanowiąca ostoje dla wielu gatunków ptaków.Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki

Czyż powyższy tekst nie jest wystarczająco zachęcający, by odwiedzić ten park? Myślę, że tak.

Warto jeszcze wspomnieć, że na terenie Parku utworzono 4 rezerwaty przyrodnicze: Rezerwat florystyczny „Winnica”, Rezerwat torfowiskowy „Korzeń”, Rezerwat leśny „Hołda” i Rezerwat bagienny „Grabica”.

Znajduje się tez tutaj 14 użytków ekologicznych oraz 49 obiektów objętych ochroną pomnikową.

Przydatne linki: Mapa Parku, Szlaki Turystyczne, Dziedzictwo kulturowe.

Załęczański Park Krajobrazowy

Położony jest w południowej części woj. łódzkiego na Wyżynie Wieluńskiej. Część parku znajduje się także na terenie woj. śląskiego. Powierzchnia parku wynosi 13,4 tys. ha, a strefa ochronna 8,1 tys. ha.

Park Załęczański Jest najstarszym parkiem krajobrazowym w Łódzkiem, powstałym w 1978 roku w celu ochrony niepowtarzalnego krajobrazu jurajskich wapiennych ostańców, będących siedliskiem życia osobliwej – bo wapieniolubnej – flory i fauny. Tutaj też biegnie bodajże najbardziej urokliwy odcinek rzeki Warty.

Dla zachowania najcenniejszych walorów przyrodniczych Parku i jego otuliny utworzono 5 rezerwatów przyrody, z czego dwa znajdują się w granicach woj. łódzkiego. Są to: rezerwat geologiczny „Węże” i rezerwat leśny „Dąbrowa w Niżankowicach”.

Ponieważ już w najbliższą sobotę wybieram się na całodzienną wędrówkę po Parku, więcej o nim napiszę po powrocie. Co ciekawe, wybór tego parku na pierwszą wędrówkę po parkach krajobrazowych w Łódzkiem był przypadkowy, a jednak trafiłam cudownie, gdyż wczoraj – 5 stycznia – obchodził on 43 rocznicę istnienia.

Idę więc do niego świętować jego urodziny :-).

Przydatne linki: Mapa Parku, Szlaki Turystyczne, Dziedzictwo kulturowe.

Parki Krajobrazowe Województw Łódzkiego – mapa orientacyjna, gdzie się znajdują (Źródło: Parki Krajobrazowe Województwa Łódzkiego. Projekt artystyczno-ekologiczny dla dzieci :-). 

Łódzkie: kraina 7 parków krajobrazowych

Wędruję, piszę i fotografuję, by oswajać przemijanie i inspirować do wędrówek, gdyż każdy czas jest dobry, aby ruszyć w świat. “Opowieści Wędrowne” to blog o tym, co możesz znaleźć, będąc w drodze.

Subscribe
Powiadom o
guest

7 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Viola z My British Journey

Jestem u Ciebie pierwszy raz i juz mi się podoba. Co prawda mamy do siebie bardzo daleko,ale mamy ceche wspólną, kochamy wędrowanie i mamy szeroko otwarte oczy na piękno otaczjacej nas przyrody. Jak widzę będziesz miała co robić w najbliższych miesiącach, oby do wiosny.

Andrzej M.
Andrzej M.
3 lat temu

Chętnie skorzystam z któregoś z parków, Czkema więc na relację z wędrówek po nich. Pozdrawiam.

Piotr
Piotr
1 rok temu

Dzień dobry
Część parków mam już za sobą. Kilka biwaków na dziko w nich spędziłem. Również takich o charakterze survivalowym. Mam pytanie. Gdzie można nabyć takie fajne mapy jak na pierwszym zdjęciu?
Pozdrawiam

Piotr
Piotr
1 rok temu
Reply to  Filovera

Każdy ma coś w sobie i w każdym było ciekawie. Zwłaszcza jak się biwakuje na dziko.
Polecam też młyny nad Grabią. Ale uważaj, szlak jest zaniedbany przez PTTK.
Czekam niecierpliwie na info o mapach.
Pozdrawiam