Ciało me w biel porcelany zaklęte otwiera całą swą kruchą duszę,, oczekując gorącego wypełnienia napojem, po którym świat poruszysz tak lekko – jakby od niechcenia.<span class="su-quote-cite">Bogumiła Kempińska-Mirosławska, wiersz FILIŻANKA z tomiku 'Życie niedokończone'</span>

ŻYCIE NIEDOKOŃCZONE


Gdy w 2003 roku ukazał się mój pierwszy tomik wierszy „Życie niedokończone”, byłam zaledwie kilka miesięcy po dokonaniu się ważnej zmiany w moim życiu. Coś się skończyło, inne zaczynało.

W nocie odautorskiej pisałam wówczas tak:

Oddaję do Waszych rąk część mojego świata, zamkniętego w słowach tych kilkudziesięciu wierszy. Świat ten powstawał przez kilkanaście lat i różne są jego barwy, tak jak różnie układało się moje życie. „Życie niedokończone” to wiele za mną, ale i wiele przede mną, to ta część mnie, która doświadczyła zarówno smaku radości, jak i smutku, lęku i odwagi, obojętności i pasji, buntu i pokory, grzechu i niewinności.<span class="su-quote-cite">Nota odautorska, Życie niedokończone</span>

Dziś, gdy z perspektywy czasu czytam swoje wiersze, to widzę, że choć klimat czasów jest teraz zupełnie inny i ja też się zmieniłam, to poezja tomiku ŻYCIE NIEDOKOŃCZONE jest pozaczasowa.

Myślę też, że choć wiersze w nim zawarte miewają osobisty charakter, to mogą być też źródłem odnalezienia się każdego czytelnika w zawartych w strofach emocjach. Bo czyż miłość, zdrada, rozczarowanie, przemijanie, tęsknota, namiętność, nie mają uniwersalnego dla każdego człowieka charakteru?


Z OPINII O „ŻYCIU NIEDOKOŃCZONYM”

„Życie niedokończone” to poezja kobieca, ale bez makijażu, dlatego jej twarz jest tak prawdziwa…<span class="su-quote-cite">Agata Madej</span>
Wiele żyć w jednej książce. Poezja emocjonalna aż do trzewi, ale nie ekshibicjonistyczna. Porusza wrażliwe struny serca i duszy, choć czasem wcale nie chciałoby się usłyszeć wydawanych przez nie dźwięków. Czasem chciałoby się zapomnieć, jak życie niedokończone…<span class="su-quote-cite">Małgorzata Karasińska</span>
Nie znam się na poezji, ale znam się na życiu. To, zawarte w tych wierszach, jest prawdziwe aż do głębi… <span class="su-quote-cite">Tadeusz Miklas</span>

Chcesz poczytać „Życie Niedokończone”? Kliknij tu: ŻYCIE NIEDOKOŃCZONE – wiersze wybrane


Życie niedokończone
ŻYCIE NIEDOKOŃCZONE ISBN 83-89091-22-4 Rok wydania 2003, s. 90 (nakład wyczerpany) Bogumiła Kempińska-Mirosławska