Ze słowem pisanym bardzo mi po drodze, gdyż uwielbiam pisać. A ponieważ niewinny kwiat owocu nie wyda, piszę różne teksty, by smakować różne formy wyrazu, poszukiwać swojego stylu i w słowie pisanym – zarówno w treści jak i formie – wciąż się doskonalić. Ku swojej i Czytelników przyjemności. A oto moje publikacje.

Jak dotąd, napisałam kilkaset (dokładnie nie zliczę, ale może być nawet 600, a może i więcej 🙂 ) różnych tekstów: literackich, dziennikarskich, publicystycznych, blogowych, popularnonaukowych i naukowych (w tym m.in. napisałam i obroniłam pracę doktorką).

Współpracowałam z kilkoma redakcjami, w tym z Panaceum, Służbą Zdrowia, Dziennikiem Łódzkim, Gazetą Polską Codziennie, Ziemią Łódzką. Z niektórymi współpracuję nadal.

Mam na swoim koncie 7 blogów, 3 książki (“Chimera”, “Przemiany” i “Życie niedokończone”) oraz kilka rozdziałów w pracach zbiorowych.

W ramach współpracy z Radiem Lódź opowiadałam też o historii medycyny w cyklu “Bez znieczulenia. Historia medycyny w Pigułce“, którą to audycję prowadziła red. Dorota Matyjasik Przez dwa lata udało nam się nagrać pond 50 różnych odcinków.

Byłam również organizatorem i kuratorem dwóch wystaw z historii medycyny oraz kilku spotkań, jako że historia medycyny była swego czasu przedmiotem moich badań naukowych i do dziś jest moją pasją.

Aby nie być gołosłowną, poniżej zamieszam moją bibliografię (tylko wybrane tytuły!).

Książki literackie

 1. Chimera (zbiór opowiadań), Łódź 2018
 2. Przemiany (tomik wierszy), Łódź 2011
 3. Życie niedokończone (tomik wierszy), Gdańsk 2003

Rozdziały w książkach (wybrane)

5 rozdziałów w pracy zbiorowej “Dzieje medycyny w Polsce. Tom 2: lata 1914-1944” wydanej przez PZWL pod red. prof. W. Noszczyka.

Rozdział pt. „Szczepionka na raka szyjki macicy” – skuteczna profilaktyka czy płonne nadzieje na fali medialnego zagrożenia?, opublikowany w pracy zbiorowej “Ryzyko biomedyczne” pod red. prof. M. Gałuszki.

Rozdział pt. “Psyche i Soma w twórczości naukowej Maurycego Bornsztajna – perspektywa historyczno-medyczna, opublikowany w pracy zbiorowej pt. Człowiek chory. Aspekty biopsychospołeczne” pod red. k. Janowskiego i M. Artymiak.

Cykle artykułów

 1. “Łódź Medyczna Historyczna” – cykl artykułów dotyczących dziejów medycyny łódzkiej, opublikowany w “Dzienniku Łódzkim”.
 2. “Czytamy klasyków medycyny polskiej” – cykl zagadek historycznych-medycznych, opublikowany w “Panaceum”
 3. “Medycyna w Słowach i Obrazach” – cykl artykułów w Panaceum
 4. “Medyczne podróże czasie i przestrzeni” – cykl artykułów, który ukazuje się nadal na łamach Panaceum.
 5. “Historia Medycyny” – cykl artykułów w Służbie Zdrowia
 6. “Lajfstajl po łódzku” – cykl artykułów o zdrowiu w Ziemi Łódzkiej

Artykuły (linki do wybranych źródeł)

Prace naukowe

52 prace naukowe (w tym współautorskie) – lista znajduje się tutaj: Publikacje Naukowe

Blogi

 1. Centrum Słowa
 2. W labiryncie medycyny
 3. BlogPress
 4. Po Prostu
 5. Pióro i Stetoskop
 6. Tu, gdzie śpią zegary
 7. Opowieści Wędrowne

Czy to wszystko? Nie sądzę. A ile jeszcze w planach! I tej wersji się trzymajmy. 🙂

Niewinny kwiat owocu nie wyda

Bogumiła Mirosławska